• Hastanemiz SGK Anlaşmalıdır.

Meme Estetiği

ödül

Memeler kadının en çok önemsediği organıdır. Memeler hem anneliğin hemde cinselliğin simgesi olmakla beraber kadının fiziksel güzelliğini de tamamlayan bir organdır. Omuz genişliği, göğüs çevresi ve basen ölçümlerinde meme hacmi önemli bir yer tutar.

Meme gelişimsel olarak olağandan büyük, küçük yada asimetrik olabilir, hamilelik, hızlı kilo alıp vermelere yada yaşlanmaya bağlı olarak sarkma görülebilir. Bazanda kanser cerrahisi sonrası bir yada iki memenin yeniden onarımı gerekebilir. İşte bu durumlarda sorun ne olursa olsun meme güzelliğini sağlamak estetik cerrahinin en önemli uğraşlarından biridir.

Meme Küçültme

Büyük ve sarkık memelere sahip kadınların en büyük yakınmaları görünümün yarattığı psikolojik rahatsızlıklar ve güvensizlik kadar, memenin ağırlığından dolayı oluşan fiziksel sıkıntılardır. Bu kişilerde sırt ve boyun ağrıları, meme altı pişikleri, sutyen askılarının omuzlarda yaptığı derin izler sık görülen şikayetlerdir.Meme küçültme ameliyatı ile estetik bir görünüme sahip olmanın yanında, fiziksel rahatlama da sağlanır. Ameliyat için en uygun yaş, büyüme ve gelişmenin tamamlandığı 17 yaş ve sonrasıdır. Ancak meme büyüklüğü ciddi fiziksel rahatsızlık oluşturuyorsa daha erken yaşlarda da yapılabilir.

Ameliyat sonrası görülebilecek komplikasyonları önlemek için, hastanın kullandığı ilaçlar (aspirin, kalp ve tansiyon ilaçları, doğum kontrol hapları vb.) hakkında bilgi sahibi olmak ve varsa ilaç allerjilerini mutlaka bilmek gerekir.Her ameliyatta görülme olasılığı olan, kanama, enfeksiyon ve anestezi reaksiyonu gibi istenmeyen bazı komplikasyonlar nadir de olsa olabilir. Ancak bunlar ameliyat öncesi ve sonrası dönemlerde kolaylıkla kontrol altına alınabilir. Ameliyat sonunda, uygulanan tekniğe bağlı olarak değişmekle birlikte, çoğunlukla sütyen altında kalan ters T şeklinde bir iz kalır. Bu izler ilk aylarda belirgin olmakla beraber yaklaşık 6-12 ay içerisinde cilt rengini almaktadır. Bazı hastalarda meme başında his azalması ya da aşırı hassasiyet görülebilir, fakat çoğunlukla 4-6 ay içerisinde düzelir.

Meme küçültme ameliyatları gelecekte düşünülen gebelikleri olumsuz etkilemez, istenildiğinde ameliyat sonrası yapılan doğumlarda bebeğini emzirebilir. Ancak bilinmelidir ki her doğum ve emzirme ameliyat ile kazanılmış iyi sonuçları olumsuz olarak etkileyecektir.

Meme küçültme ameliyatları mutlaka hastane şartlarında ve genel anestezi altında yapılır. Ameliyat süresi yaklaşık 3 saattir. Ameliyat esnasında, büyümeye neden olan yağ ve meme dokusu ile deri fazlalığı çıkarılarak küçük, dik ve daha diri bir meme oluşturulur. Eğer memelerde koltuk altına doğru taşma varsa bu bölgelere de liposuction uygulanabilir.Bu sırada gerekiyorsa, areola denen meme başı etrafındaki koyu renkli deri halkası da küçültülür.

Hasta ameliyat sonrası aynı gün yada ertesi gün taburcu edilir ve 2-3 gün aralarla kontrole çağrılır,onuncu günden sonra dikşler alınır. Ağrı ve enfeksiyondan korunmak için gerekli ilaçlar verilir ama ameliyat sonrasında ciddi derecede bir ağrı oluşmaz. Genellikle 2-3 hafta süreyle memeleri tamamen saran uygun bir sutyen kullanmak gerekir. İlk 2 hafta da, memede ödem ve hassasiyet nedeniyle yüz üstü yatmamalı ve doğrudan temastan kaçınılmalıdır. İkinci haftadan itibaren ağır fiziksel aktivitelerden uzak kalmak kaydı ile günlük yaşama dönülebilir.

Meme Büyütme

Meme büyütme ameliyatı, az gelişmiş ya da doğum sonrası küçülmüş memelerin büyütülmesi amacıyla yapılır. Bu amaçla değişik yapıda ve şekilde meme protezleri kullanılır. Küçüklük yanında doğum sonrası memede sarkma ve boşalma da varsa aynı anda mastopeksi denilen işlemle meme büyütülüp dikleştirilebilir.Arzulanan sonucun mükemmeliyet değil, düzeltme ve daha iyi bir görünüm kazanmak olduğu unutulmamalıdır. Cerrah tarafından da vaad edilen, dik, diri ve arzu edilen büyüklükte memelerdir.

Protez Tipleri

Meme protezleri dışı silikon bir kılıfla çevrili olup içi silikon jel ya da serum fizyolojik ile dolu olan yapılardır. Yuvarlak ya da damla (anatomik) şeklinde olabilir, yüksekliğine göre de düşük veya yüksek profili seçilebilir. Hastanın vücut ölçüleri, meme yapısı ve isteklerine göre bu protezler den birisi seçilir.Halk arasında yaygın bir düşüncenin aksine iyi kalite bir silikon protez ömür boyu değiştirmeye gerek duyulmaksızın kullanılabilinir.

Meme büyütme ameliyatları, estetik ameliyatlar içinde en güvenli ve rahat ameliyatlardan birisidir. Bazı hastalarda ameliyatı takip eden aylarda, farklı derecede sertlikler oluşabilir. Kapsül kontraktürü denilen bu durumun oluşmasını engellemek için ameliyat sonrası erken dönemde masaj önerilir. Ama oluştuktan sonra da, küçük, tedavi edici bir ameliyat kaçınılmazdır. Bazı hastalarda ameliyatı takip eden aylarda meme başında aşırı hassasiyet ya da his azalması görülebilir, ancak bir kaç ayda düzelir.

Günümüzde meme protezi uygulamaları ile meme kanseri arasında doğrudan bir bağlantı olmadığı kesinleşmiştir. Yine, meme protezi uygulaması hamile kalmaya,doğum sonrası süt vermeye ve hatta gerektiğinde mamografi yaptırmaya engel değildir.

Meme büyütme ameliyatı hastane şartlarında, genel anestezi ile yapılmalıdır. Ameliyat süresi yaklaşık 1-1.5 saattir.Meme protezinin yerleştirileceği kesi sıklıkla meme altı kıvrımından ya da meme başının çevresindeki koyu renkli deriden yapılabilir. Bazan koltukaltı kıvrımından da kesi yapılarak büyütme işlemi yapılabilir. Her yöntemin kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Meme protezi, bu kesilerden girilerek meme dokusu ya da meme dokusunun arkasında göğüs adalesi altına yerleştirilir.

Ameliyat sonrası hasta aynı gün taburcu edilebilir, ağrı ilaçlarla kolaylıkla kontrol edilir. Ameliyat sonrası dikişler 6-8. günlerde alınır. İzler minimaldir ve tamamen sutyen içine saklanır.Ameliyat sonrası göğüslerde oluşan şişlik ve morluklar 1-2 hafta içinde tamamen kaybolur. Her ne kadar ameliyattan sonraki ilk gün ayağa kalkılsa da ilk iki hafta aktiviye dikkat edilmeli,özellikle kol hareketleri mümkün olduğunca kısıtlanmalıdır. Yine ameliyat sonrası 2-3 haftalık dönemde mutlaka elastik bir sutyen kullanılmalıdır.

Meme Dikleştirme

Birçok kadında meme, yaşlanma, gebelik, emzirme ve aşırı kilo alıp verme nedeniyle sarkar. Derinin elastikiyetini kaybedip memeyi yerinde tutan bağların gevşemesi sonucu memeler de şeklini ve sıkılığını kaybeder, sarkmaya başlar. İşte bu durumda "Mastopeksi" dediğimiz meme dikleştirme ameliyatları ile memeler yeniden şekillendirilir.Meme dikleştirme ameliyatında amaç memeye ideal bir şekil ve form kazandırmaktır. Gerektiğinde aynı anda meme biraz daha büyütülür ya da küçültülebilir.

Birçok kadın meme dikleştirme operasyonunu doğum ve emzirme sonrası memenin küçülmesi ve sarkması nedeniyle isterler. Ancak aile yeni bir doğum planlıyorsa bu ameliyatın gelecekteki doğum sonrası düşünülmesi daha uygundur. Mastopeksi gelecekteki gebelikleri olumsuz etkilemez, örneğin süt emzirmeyi engellemez. Ancak şu bir gerçektir ki, her doğum ve emzirme, ameliyatla kazanılmış iyi sonuçları olumsuz yönde etkileyecektir.

Meme dikleştirme ameliyatı genellikle hastane şartlarında ve genel anestezi altında yapılmalıdır. Ameliyat süresi yaklaşık 2-3 saat kadardır. Ameliyat teknikleri çok farklıdır, fakat çoğunlukla meme başından aşağı inen dik bir çizgi ya da ters T şeklinde bir kesi hattı bırakır. Bu ameliyatla, fazla deri çıkarılarak meme dokusu daha sıkı ve gergin bir hale getirilir. Meme başı normal yerine getirilirken, gerektiğinde areola denilen meme başı çevresindeki koyu renkli deri halkasının çapı da daraltılabilir.

Ameliyat sonrası hasta genellikle aynı gün taburcu edilir,ilk günlerde ciddi bir ağrı oluşmaz.Dikişler onuncu günden sonra alınır. Oluşan şişlik ve morluklar 1-2 hafta içinde tamamen kaybolur. Uygun bir sutyeni 2-3 hafta süreyle kullanmak memenin şeklini koruması açısından yararlıdır.Bazı hastalarda ameliyat sonrası oluşabilen his bozuklukları birkaç ayda tamamen düzelir. Ameliyat sonucu oluşan kesi izleri, meme küçültme ameliyatlarında olduğu gibi, birkaç ay kabarık ve kırmızı olarak dikkat çeker ancak 6-12 aylık bir sürenin sonunda daha az belirgin hale gelir. Bu izler kesinlikle sutyen ya da bikini sınırları içinde kalmaktadır.

Meme Eşitsizliği(Asimetri)

Erkek yada kadın olsun birçok insanda vucudun her iki yarısı tam olarak simetri göstermez.Eşitsizliğin çok belirgin olmadığı durumlarda kişi bundan çok rahatsızlık duymaz,ancak çok belirgin olduğunda kişide estetik görünümden dolayı hem psikolojik hem de bazen postür bozukluğuna kadar varabilen fonksiyonel sıkıntılar görülebilir.Memedeki eşitsizlikler her iki cinstede ama özellikle kadında oldukça sık karşılaştığımız bir durumdur.

Meme eşitsizliği farklı şekillerde olabilir;

  • Bir meme küçük diğeri normalden büyük olabilir
  • Bir meme küçük diğeri normal büyüklükte olabilir
  • Bir meme hiç gelişmemiş (Poland send.) diğer meme küçük yada büyük olabilir.

Meme eşitsizliği ameliyatlarında küçük yada hiç gelişmemiş meme uygun bir meme protezi ile büyütülürken,büyük olan diğer meme küçültülerek simetri sağlanılır

Erkekte Meme Estetiği (Jinekomasti)

Erkeklerde ergenlik çağında oluşan fiziksel değişiklikler yanında bazen memelerde büyüme gözlenebilmektedir. Bu durum gençlerde görüntü yönünden rahatsızlık verir ve özellikle yaz aylarında daha çok dikkat çekerek psikojenik sorunlara yol açabilir. Erkeklerde meme büyümesi, yağ dokusu artması, meme dokusunun çoğalması yada mikst (karma) tipte olabilir. Yapılacak testler sonucunda memede bir büyüme tespit edildikten sonra ameliyat yöntemi seçilir.Tedavi ancak cerrahi yöntemlerle mümkün olabilmektedir.Yağ dokusunun yoğunluğundan oluşan meme büyümelerinde liposuction yöntemi uygulanır. Ameliyat sıklıkla lokal anestezi ile yapılır.Başarı şansı yüksektir,ancak meme dokusunun fazla olduğu durumlarda açık cerrahi yöntem uygulamak gerekir.Açık cerrahi lokal veya genel anestezi altında uygulanabilir , meme başının çevresinden yapılan bir kesi ile jinekomastıye neden olan meme kütlesi tamamen çıkarılır. Her iki yöntemde de ameliyat sonrası 3-4 hafta süreyle bir korse kullanımı gereklidir.

Copyright © 2019 Özel EPC Hastanesi : Tüm video, görsel ve metinler epc.com.tr sitesine aittir